اخبار شعبه
تاريخچه شعبه کرمان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی - شعبه جنوب شرق کشور (کرمان)مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب شرق کشور (کرمان) در دهه فجر 1372بنیانگذاری و با همکاری جهاد سازندگی استان کرمان و مؤسسه رازی حصارک عملیات ساختمانی و تجهیز آن انجام و در 14 تیر ماه سال 1376 افتتاح گردید و همزمان با برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این موسسه کار خود را در زمینه تولید فرآورده­های بیولوژیک ( واکسن­های مصرف دامپزشکی ) و تحقیقات دامپزشکی ( بیماریهای دام و طیور ) آغاز کرد. 
شعبه رازی کرمان با همت اعضاء هیأت علمی و کارشناسان و تکنیسین­ها و سایر نیروهای آموزش ­دیده خود تاکنون توانسته است گامهای موثری در جهت تولید و تحقیقات بردارد.

مجموع زیر بناهای این شعبه در حال حاضر بشرح ذیل می باشد :
 
مساحت  31 هکتار

فضای تولیدی و تحقیقاتی: 2900 متر مربع

نیروی انسانی: 49 نفر

پيوندهاي مرتبط با شعبه